Truyện Yaoi
Thể loại về tình yêu giữa đồng tính nam, có thể có cảnh sex