Truyện Webtoon
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
The Dead King
15 giờ trước

The Dead King

Đồ Long
15 giờ trước

Đồ Long