Truyện Mystery
Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Kodoku no ie
5 giờ trước

Kodoku no ie

Nguyên Tôn
5 giờ trước

Nguyên Tôn

Urasekai Picnic
13 giờ trước

Urasekai Picnic

Arika của tôi
13 giờ trước

Arika của tôi