Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Aragane No Ko
11 giờ trước

Aragane No Ko

Uzumaki Boruto
11 giờ trước

Uzumaki Boruto